+372 433 3608, +372 56 24 0049

Teenused

PÕLLUMAJANDUSE NÕUANDEÜHING

Nõuandeteenused:

 • individuaalnõuande kirjalikud- ja suulised  teenused
 • grupinõuande  teenused
 • teabepäeva  korraldamise ja läbiviimise teenused
 • teabe kogumise, säilitamise- ja levitamise  (teabelevi) teenused
 • paljundamisteenused
 • interneti  kasutamise teenused
 • vesiviljeluse  ja  sisevete  kalandusmeetmete  nõustamine
 • finantsalane  nõustamine  (äri-ja  arenguplaanid,  raamatupidamisteenus  jm.)
 • nõuetele vastavuse  nõuete nõuandeteenus.
 • töökaitse -ja  töötervishoiu  nõuete  teemaga  seotud  teenus.  Ettevõtte  tööohutuse  dokumentatsiooni  koostamine  ja  korrastamine
 • äriplaanide  koostamine.
 • toetuste  taotlemine  ja  taotluste  vormistamine
 • e-pria  kasutamise  nõustamine  

Vahendame informatsiooni:

 • Põllumajandustootjatele vajalikku igapäevast informatsiooni vahetult ja trükiste ning ajakirjanduse kaudu.
 • Korraldame teabe- ja infopäevi
 • Taime-,loomakasvatuslike,- finantsmajanduse- ja metsamajanduslike lahenduste leidmiseks korraldame maakondlikke ja üleriiklikke teabe ja infopäevi, koolitusi ja kursuseid

VILJANDI TALUPIDAJATE LIIT

OSUTAME  FÜÜSILISTELE  JA  JURIIDILISTELE  ISIKUTELE  KAASAEGSE  RAAMATUPIDAMISE   TEENUST.  

HINNAKIRI

Teenuse  täpne  maksumus  sõltub  järgnevast:

 • raamatupidamise  dokumentide  arv  (ostuarved,  müügiarved,  kviitungid  jms),
 • töötajate  arv,
 • muud  lisateenused  (deklaratsioonid,  statistikaaruannete  arv,  majandusaasta  aruanne  jne.)

Maksumus  25  kuni  240  EUR  kuus  (lisandub  käibemaks)